Actueel

  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Werkplaats De Gruyter
  • Platform Frisse Scholen
  • Innovatieve en integrale werkwijze
  • VIBA-Expo als broedplaats
 

Waarom VIBA-Expo?

VIBA-Expo is voor u hét aanspreekpunt voor een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Mens, Milieu en Maatschappij) en toch betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen (1200 m2) presenteren zich zo'n honderd architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft.

OnzeService

Groepen krijgen op afspraak een begeleide rondleiding. In ons auditorium vinden cursussen, lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als Energiebesparing en Innovatief Groen.
VIBA-Expo behartigt belangen van ondernemingen en organisaties die een gezonde en duurzame leefomgeving nastreven. Dat gebeurt met de expositie, beleidsbeinvloeding in (inter)nationale netwerken. 
VIBA-Expo kan en wil voor u een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, procesbegeleider en als proces- en of producttoetser.

Nieuwsflitsen van onze Exposanten


Brabantwoning haalt zuinigste EPC-score

Agentschap NL nam een selectie van zeer energiezuinige woningbouwprojecten onder de loep en controleerde of de maatregelen uit het ontwerp ook werkelijk zijn -of worden- uitgevoerd, en werken in de praktijk. De laagste (dus zuinigste) EPC-score werd behaald door het project Brabantwoningen uit Sint Oedenrode. Dit bouwproject van zevenentwintig energieneutrale sociale huurwoningen heeft een EPC van -0,29. De woningen zijn zogeheten ‘actiefwoningen’. Ze hebben natuurlijke ventilatie en zijn gebouwd met ecologisch verantwoorde materialen. De woningen worden gebouwd volgens het Brabantwoningen-concept. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en woningbouwcorporaties ontwikkelden dit concept vanuit de behoefte aan duurzame én betaalbare woningen.
Zie gehele persbericht op deze websites VIBA-Expo of Agentschap.".
28-11-2013.

Ton Willemsen kreeg op 3-9-2013 'Het Duurzame Lintje'
Minister Plasterk heeft op de Duurzame Dinsdag, 3-9-2013, in Den Haag Het Duurzame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen, directeur van Tonzon BV. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Hierbij gaat het om een bijzondere inspanning. Zie het juryrapport 2013 http://goo.gl/GqBQTS en ook http://tonzon.nl/ton-willemsen-krijgt-het-duurzame-lintje-van-minister-plasterk/

Techcomlight wint Spirit of Innovation Award
De SmartLED van Techcomlight is de winnaar van de Spirit of Innovation Award 2013. Het is de unieke combinatie van kosteloos daglicht en ultrazuinige leds. De jury: “Door de combinatie van de Solatube® en de SmartLED is er nu één product welke twee keer energie bespaart. Dit is zeker vernieuwend te noemen. Het totaalconcept in combinatie met
toepassingsmogelijkheden voor de gebouwde omgeving heeft de jury met veel overtuiging doen besluiten om Techcomlight als winnaar te kiezen.” Voor meer informatie www.solatube.nl/smartled.

Daan Brugging wint De Nederlandse Bouwprijs 2013!

"Zijn visie en gedrevenheid geven volgens de jury een positieve impuls aan een wijdere integratie en toepassing van biobased bouwen. Het visionair denken van Daan op zo’n jonge leeftijd en vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan het vermarkten van dit denken, inspireert niet alleen de jury maar vooral ook de bouwsector in zijn geheel.”.
(Ontleend aan website ORGA architect, 9-4-2013)

Voorrang voor groene vergunningen

08 mei 2013 Vergunningaanvragen voor duurzame gebouwen krijgen in Amersfoort per direct een versnelde behandeling. Hiermee wil de gemeente duurzaamheid stimuleren en belonen. Elke ‘groene aanvraag’ voor een vergunning voor bouw wordt binnen 3 weken afgehandeld. Voorwaarde is dat de energieprestatienorm aantoonbaar 25% lager is dan de landelijke norm. Door deze korte doorlooptijd wordt het voor ontwikkelaars en beleggers extra aantrekkelijk om in de stad Amersfoort te investeren. Zie verder onder Nieuwsflitsen

Dit lespakket is ontwikkeld door GGD Hart voor Brabant, als onderdeel van het project Frisse Scholen, samengesteld voor de Frisse School Antares te Tilburg. 
Het lespakket is in iedere school-omgeving te gebruiken.
Voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 vindt U afzonderlijke, samen-hangende lespakketten.
(ami, 3-1-2013)

Op 7 november 2012 heeft Basisschool ‘Edith Stein’, die sinds augustus 2011 gehuisvest is in het klooster Zijtaart, een prijs gekregen als meest ‘frisse school’ van Nederland in de categorie Renovatie en Transformatie. De school is koploper op het gebied van binnenmilieu, duurzaam bouwen en verbouwen, vergroende gezonde buitenruimte en onderwijs dat gericht is op duurzaam, groen en gezond. 
.

Dé opstap tot betaalbaar en duurzaam bouwen en wonen. 
- Zie ook Nieuwsbrief BrWo  
- Allereerste Brabantwoningen Oplevering woningen in Sint-Oedenrode op 31 januari 2013.
(ami, 11-3-2012)

Duurzame Energie krijgt nu veel meer aandacht en expo. 
IDET uit Amersfoort is volledig opgegaan in VIBA-Expo.
Onze website is fors uitgebreid met duurzame energie items. 
(ami, 11-3-2012)

(ami, 22-8-2011)
Subpagina''s (1): People - Planet - Profit