Werkplaats De Gruyter in het hart van VIBA-Expo


Initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit versterken van Noord-Brabant vinden en vonden een actieve broed- en werkplaats bij VIBA-Expo. Daar ontmoeten ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en overige orgnisaties en burgers, ontmoeten elkaar. Dat is alle betrokken zodanig goed bevallen dat de activiteiten gecontinueerd, verbreed en verdiept gaan worden in de Werkplaats de Gruyter, gelocaliseer in VIBA-Expo, dat gevestigd is in De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8 (ingang F, 5224). Complexe problemen worden aangepakt en unieke oplossingen gecreeerd en uitgewerkt.
Wilt u meer weten ? Bezoek de website van de Werkplaats De Gruyter.

Waarom VIBA-Expo?


VIBA-Expo is voor u hét aanspreekpunt voor een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Mens, Milieu en Maatschappij) en toch betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen (1200 m2) presenteren zich zo'n honderd architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft.

OnzeService


Groepen krijgen op afspraak een begeleide rondleiding. In ons auditorium vinden cursussen, lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als Energiebesparing en Innovatief Groen. VIBA-Expo behartigt belangen van ondernemingen en organisaties die een gezonde en duurzame leefomgeving nastreven. Dat gebeurt met de expositie, beleidsbeinvloeding in (inter)nationale netwerken. VIBA-Expo kan en wil voor u een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, procesbegeleider en als proces- en of producttoetser.
Dit lespakket is ontwikkeld door GGD Hart voor Brabant, als onderdeel van het project Frisse Scholen.
Het lespakket is in iedere school-omgeving te gebruiken.
Alle lespakketten zijn op deze website in te zien en/of te downloaden. 

Dé opstap tot betaalbaar en duurzaam bouwen en wonen. 
- Zie ook Nieuwsbrief BrWo 
Subpagina''s (1): People - Planet - Profit