Doe niet luchtig over Ventilatie!
 
Symposium ‘Ventileren is een noodzaak voor mens en woning’
op 12-10-2017, 10:00 tot 14:00, met inloop vanaf 9:30

Op 12 oktober 2017 organiseert VIBA-Expo een symposium over‘Ventileren is een noodzaak voor mens en woning’. Dit is het tweede symposium in een reeks bijeenkomsten over klimaat- en energie-neutraal bouwen. Het eerste ging op 8-6-2017 over Isoleren, het tweede gaat op 12-10-2017 over Ventileren, het derde gaat op 16-11-2017 over Energie. Vervolgsymposia zijn in voorbereiding.
Isoleren en ventileren lijken elkaar tegen te werken: isoleren houdt energie vast en ventileren laat energie ontsnappen. Beide zijn echter noodzakelijk voor onze gezondheid en comfort. Internationaal en nationaal is afgesproken dat we vanaf 2050 een energie neutrale samenleving hebben. Hoe gaan wij dat bereiken? Anders isoleren? Anders ventileren? Alternatieve, duurzame energie? Anders financieren? Een hopeloze uitdaging? Nee, natuurlijk niet!
  
VIBA-Expo deelt met u graag een aantal innovatieve duurzame oplossingen. Wij nodigen u uit samen kennis, kunde en ervaringen te delen. En uiteraard waar mogelijk, nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe toepassingsoplossingen te vinden. 
In dit symposium worden nut en noodzaak van ventileren belicht en innovatieve technieken getoond. Er wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten en betaalbaarheid. Tijdens de markt en de lunch is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken. 
Datum donderdag 12 oktober 2017, 10:00–14:00, inloop vanaf 9:30 
Locatie De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, Ingang F, Ruimte 5224, in ’s-Hertogenbosch
10:00 Introductie door VIBA-Expo (drs. Paul Masselink en ir. Anne Ubbels)
11:00 Markt (samen met bedrijven)
12:15 drs. Martin Kleintunte schetst zijn ervaringen als innovatie coördinator TBI 
13:00 Netwerklunch en markt.

Bent u geïnteresseerd? Reserveer donderdag 12 oktober van 10:00 tot 14:00 uur in uw agenda!
Dit gratis symposium heeft voor u circa 80 plaatsen beschikbaar; wees er snel bij.
U kunt u aanmelden bij info@vibaexpo.nl (graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch).

-----
Op 8 juni 2017 organiseerde VIBA-Expo een symposium over isoleren. Uitgenodigd waren overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek en overige organisaties. Naast lezingen van VIBA-Expo-leden lieten een tiental bedrijven hun innovaties op isolatie gebied zien en communiceerden daar geanimeerd over met de symposiumleden. In de wandelgangen liet men weten dat het symposium inspiratie én verrijkende kennis en inzicht bood.
Dat smaakt dus naar meer.
 In september 2017 wil VIBA-Expo een "Ventilatiedag' (inclusief binnenmilieu) organiseren.

In november 2017 een 'Energiedag (inclusief opwekking en opslag).

Begin 2018 wordt een 'Bouwconcepten dag voorzien.-----
Isoleren saai? Nee uitdagend!
  
Symposium ‘Isoleren is niet saai’ op 8-6-2017, 10:00 tot 14:00
In Nederland is afgesproken dat we vanaf 2050 een energie neutrale samenleving hebben. Hoe gaan wij dat bereiken? Anders bouwen? Andere materialen? Wat doen we met de bestaande voorraad? Alternatieve, duurzame energie? Hoe voldoen we aan het Parijse klimaatakkoord?

VIBA-Expo wil graag een aantal innovatieve oplossingen 
delen met deelnemers van dit symposium en daarna samen met ons en uiteraard met elkaar mee te denken en waar mogelijk nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe toepassingsoplossingen te vinden. 

Dit symposium is de eerste in een reeks bijeenkomsten over klimaat- en energie neutraal bouwen. Aan de orde komen daarbij aspecten zoals ventileren, duurzaam opwekken en opslaan van energie.
 
In dit symposium worden nut en noodzaak van isoleren belicht en innovatieve technieken getoond. Er wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten en betaalbaarheid. 
Tijdens de lunch is uitgebreid gelegenheid om te netwerken. 
Wist u bijvoorbeeld dat: 
• Aerogel de hoogste isolatiewaarde heeft, zeer dun is en toch  goedkoop kan zijn?
• Kierdichting een essentiële substantiële stap is bij het isoleren? 
• Monumenten ook energieneutraal kunnen zijn?

VIBA-Expo nodigt u uit voor het symposium ‘Isoleren is niet saai’
De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, Ingang F, Ruimte 5224 in ’s-Hertogenbosch

Agenda op donderdag 8 juni 10:00 – 14:00, inclusief netwerklunch 
 10:00 Introductie door VIBA-Expo (drs. Paul Masselink en ir. Anne Ubbels)
 11:00 Markt (samen met bedrijven)
 12:15 Joost Schretlen van Segon schetst de mogelijkheden van betaalbare energiebesparing via een garantiefonds
 13:00  Netwerklunch
 14:00  Afsluiten symposium

Bent u geïnteresseerd? Reserveer donderdag 8 juni van 10:00 tot 14:00 uur in uw agenda!
Dit gratis symposium heeft voor u circa 80 plaatsen beschikbaar; wees er snel bij.
U kunt u aanmelden bij info@vibaexpo.nl (graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch).

-----
Datum:  12-1-2017 
Tijd:      19.30-22.00
Plaats:  VIBA-Expo, De Gruyterfabriek, ingang F, Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch
-----

https://sites.google.com/a/vibaexpo.nl/viba-expo/home/SVE-Nieuwjaar2017+.jpg

-----
 Symposium

 'Energieneutraal Wonen en Werken'

Donderdag 17 november 2016 van 12.00 – 17.45 uur, in het Peter Schmid auditorium

VIBA-Expo in De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, Gebouw F, 5222, 's-Hertogenbosch

Dit symposium richt zich op onderzoeken en innovaties die energieneutraal wonen en werken mogelijk maken. Aanleiding van het symposium is de officiële overdracht van KENWIB (Kenniscluster Energie-Neutraal Wonen en Werken in Brabant) medio 2016 aan VIBA-Expo. Het kenniscluster bevat nu een aantal afstudeeronderzoeken aan de TU/e, die alle opgenomen zijn op de website www.kenwib.nl, aangevuld met video’s van lezingen en blogs. 
De soms grensverleggende afstudeeronderzoeken werden dankzij voornamelijk cofinanciering van de provincie Noord-Brabant, grotendeels uitgevoerd bij bedrijven. Zo werd onderzoek gedaan naar potenties en belemmeringen van het verduurzamen van de woningvoorraad, naar de rol en mogelijkheden van ESCo’s, naar maatschappelijke randvoorwaarden bij het herbestemmen van vacante gebouwen en terreinen en naar de ontwikkelingen en effecten op het gebied van mobiliteit.
Omdat deze onderwerpen nog steeds van groot belang zijn, wil VIBA-Expo, samen met betrokkenen, de opgebouwde kennis en inzichten, breder inzetten en verspreiden in de praktijk. en liefst ook samen met betrokkenen verder uitbouwen.
Prof.dr.ir. Wim Schaefer, trekker van het oorspronkelijke KENWIB Project is uw dagvoorzitter. De sprekers zijn:
Jan Roggeband, projectmanager 'Energy Efficient Buildings and Cities' bij Brainport Development NV.
Drs. Paul Masselinkdirecteur Masselink Sustainable Energy Solutions. Voorheen beleidsmedewerker Energie Gebouwde Omgeving PNB. Adviseur Service-instituut VIBA-Expo.
Drs. Joost Schretlenpartner of Segon BV en Finance Network Netherlands Holding BV.
Consultant geïntegreerd procesmanagement en financiële innovatie van vastgoed voor overheden, energie coöperaties, VvE’s, banken en belegger.

P r o g r a m m a
12.00 Inloop
12.30 Lunch
13.20 Welkom door Wim Schaefer
13.30-14.00 Jan Roggeband
Concepten voor duurzame energie voorziening in de gebouwde omgeving.
14.00-14.25 Gedachtenwisseling over stellingen.
14.30-15.00  Paul Masselink
Waarde en waarde behoud van de bestaande bouw.
Rol autonoom elektrisch vervoer bij oplossen stedelijke vraagstukken.
15.00-15.25  Gedachtenwisseling over stellingen.
15.30-16.00  Joost Schretlen 
Innovatieve financieringsvormen voor renovaties en herbestemming.
16.00-16.25 Gedachtenwisseling over stellingen.
16.25-17.05 Dialoog over opvallende elementen uit de gedachtewisselingen
17.05-17.45  Afsluitende borrel.

-----

Symposium 'VIBA: Veertig jaar Bio-Logica'

Vrijdag 18 november 2016 van 12.30 – 17.00 uur, in het Peter Schmid auditorium VIBA-Expo

VIBA-Expo in De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, Gebouw F, 5222, 's-Hertogenbosch

"Sinds de oprichting in 1976 zet VIBA zich in voor een respectvolle en verantwoorde inrichting van onze woon- en leefomgeving. In een steeds veranderende wereld vervult de vereniging al veertig jaar een levendige rol: van pionier en voorvechter tot realistische voortrekker. Van dromen tot daden, van ambitie tot wetenschap. Al deze jaren weet VIBA zich in de wereld van duurzaam bouwen en wonen te onderscheiden door haar unieke uitgangspunt: 
de mens centraal.
Anno 2016 – nu duurzaam bouwen algemeen beleid is – mag VIBA tevreden terugkijken.
Natuurlijk zijn nog lang niet alle ambitieuze ‘VIBA-doelen’ behaald. Zeer actueel zijn de vragen:
– Wat is écht gezond bouwen?
– Welke inspiratie haalt de mens anno 2016 uit de natuur?
– Welke is de rol die de wetenschap hierbij vervult?
Tijdens het symposium ‘VIBA: veertig jaar Bio-Logica’ kijkt VIBA terug op veertig turbulente jaren en stelt zij een aantal actuele thema’s aan de orde die een vruchtbare aftrap geven voor een nieuwe episode.
Hierbij wordt zij gesteund door vier vooraanstaande sprekers die vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines hun licht laten schijnen op de actuele ‘VIBA-vragen’: dr. Ivo van Vulpen, ir. Atze Boerstra, drs. Ylva Poelman, em.prof.dr. Michiel Haas en Thomas van Belzen."
Toegang:€ 35,-. Voor VIBA leden is het symposium gratis.

Meer informatie over programma en sprekers? Zie www.vibavereniging.nl of klik hier
----- 

Bijeenkomst Groene klimaatadaptatie voor gemeenten

Dinsdag 14 juni 2016 van 13.30 – 16.30 uur

VIBA-Expo in De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, Gebouw F, 5222, ‘s Hertogenbosch

"Te nat, te heet en te droog. Het veranderende klimaat stelt gemeenten voor grote opgaven: hevige neerslag met kans op wateroverlast, meer hete dagen en langere perioden van droogte met gevolgen voor de economie, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Gemeenten bereiden zich hierop voor met onder meer het terugdringen van verharding en het creëren van ruimte voor waterberging en de aanleg van groenblauwe structuren. Veel maatregelen voor klimaatadaptatie lenen zich uitstekend voor een combinatie met (stedelijke) natuur."

----- 

Dakinnovator ir. Stef Janssen stelt een 'levend' dakkadaster voor

Daklandschap verrijkt leefomgeving én gebouwinvestering

Tot voor kort zag men het Nederlandse of lokale daklandschap als een verliesgevende kostenpost. Het ligt voor de hand om dakinterieur én -exterieur te gaan beschouwen als hoogwaardige investeringsomgeving.

Vele mensen zullen daar in de zeer nabije toekomst plezier van hebben. Met het bevorderen van slimme bovensteden bevorder je met gebouwvergroening op een vanzelfsprekende manier uitdagende nieuwe werkgelegenheid, (re)vitaliseer je leefgemeenschappen en stimuleer je veelzijdige duurzame ontwikkeling in de directe leefomgeving.

Een lommerrijke wijk is gewild omdat de vastgoedwaarde beter gewaarborgd blijft. Met het lommerrijk maken van een versteende wijk kun je de buurt-, wijk of stadseconomie verbeteren met relatief lage investeringen.

In het essay 'Uitdagende toekomstige bovenstadontwikkeling' laat Stef Janssen zien dat hij niet alleen een dakinnovator is, maar het ook zeer goed voor heeft met de leefomgeving van mensen én met de groene (circulaire) economie. Uitvoerig legt hij ons 'klavertje vier' uit als opmaat voor het maatschappelijk verdienmodel.

----- 

Green Deal Groene Daken  > 'maatschappelijk verdienmodel' met  .  
. .

Geluksbrenger 'klavertje vier'Gebiedsontwikkeling

Het verlengd maaiveld (begroeide daken en gevels) 
wordt structureel meegenomen bij gebiedsontwikkeling.
Mens centraal
De vraag naar meervoudig ruimtegebruik én functies, krijgt hoge prioriteit. De aanbodzijde speelt daarop in én zet zich in voor leefgoed en kwaliteit.
Leefgoed
Primair wordt ingezet op dynamische, klimaat-adaptieve daken. Dus op levende gebruiksdaken. Ook de vastgoedwereld wordt hierop uitgedaagd.
Kwaliteit
Hoge kwaliteit van dakinterieur (systeem, structuur, water, lucht) en dakexterieur (daklandschap en biodiversiteit) is toekomstgericht voor mens, milieu en maatschappij.

----- 

Conferentie 'Brabant | circulaire regio in wording'

De Heus, Tramkade, 's-Hertogenbosch op 3 november 2016 - www.werkplaatsdegruyter.nl

Hoe dragen de fysieke kringlopen bij aan een circulaire economie? Welke rol spelen data in de circonomie? En op welke wijze kunnen wij zelf bijdragen en gelukkig worden? Deze vragen staan centraal tijdens de 5e conferentie van Werkplaats De Gruyter over de circonomie op donderdag 3 november 2016. Een gezamenlijke zoektocht naar hoe we ons als individuen en vanuit onze organisaties concreet en praktisch kunnen verbinden, vernieuwen en verwaarden. Het thema: Brabant, een circulaire regio in wording – de ontmoeting van kennis, kunde en praktijk. 

Noord-Brabant wil dé hotspot voor de circulaire economie worden. 
Met deze stevige ambitie daagt de provincie bedrijfsleven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisatie uit om in actie te komen. De opgave luidt: groene groei. Wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kans qua kennis en concurrentiepositie. Over die kansen en mogelijkheden gaat de 5e conferentie in het voormalige mengvoederbedrijf De Heus aan de Tramkade in ’s-Hertogenbosch.

----- 

Werkplaats De Gruyter nodigt u uit om mee te doen

Conferenties ‘BRABANT GAAT CIRCULAIR'

(ontleend aan uitnodiging van het team van de Werkplaats DeGruyter op 1 maart 2016)

Met een estafette van activiteiten en met de werkplaats als verbinder gaan we op zoek naar de kansen, vragen en leemtes die er zijn. Hoe kijken ondernemers, onderwijs en overheden tegen de circonomie aan? Wat vinden stedenbouwkundigen, architecten en techneuten ervan? Is het nodig om nieuwe vormen van samenwerking te vinden? Werkplaats De Gruyter zoekt antwoorden en inspirerende voorbeelden in Brabant en daagt u uit om mee te doen. Samen kunnen we de ambities vergroten, op zoek naar ‘allemaal winnen’.

Dat doen we met een reeks conferenties onder de noemer ‘Brabant gaat circulair’. 

1. ONDERWIJS | De eerste bijeenkomst met de focus op onderwijs was in november 2015, in samenwerking met Fontys Hogescholen en Het Groene Brein ROOTS. 

2. OVERHEDEN | De tweede conferentie is op donderdagmiddag 31 maart 2016. Dan is het woord aan overheden en haken onderwijs en bedrijfsleven aan. Hoe gaan overheden om met de overgang naar de circulaire economie? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? En wat adviseren de conferentiedeelnemers aan overheden om de ambitie voor een circonomie waar te maken?

3. BURGERS | De derde conferentie is op 21 april 2016, met de focus op burgers.

4. BEDRIJVEN | De vierde conferentie is op 26 mei 2016 met de focus op bedrijven.
5. ALLEMAAL WINNEN | In het najaar volgt een afsluitende conferentie.

Deelname aan de conferenties in de Werkplaats De Gruyter zijn gratis. Bij aanmelding wordt op uw komst gerekend! Dat kan via werkplaatsdegruyter@brabant.nl onder vermelding van ‘Brabant gaat circulair | overheden’ (betreft 31 maart 2016). Na aanmelding ontvangt u het programma.

Werkplaats De Gruyter | VIBA-Expo | Veemarktkade 8, ingang F, 52245222 AE ‘s‑Hertogenbosch | 06 55 68 69 84 | werkplaatsdegruyter@brabant.nl | www.werkplaatsdegruyter.nl | www.brabant.nl |).

----- 

Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk
Paul Masselink nam 27 september 2015 afscheid van de provincie Noord-Brabant met het symposium ‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’. Met sprekers Rick Harwig (‘Energietransitie in de bredere context’) en Paul Masselink (‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’).
Hun boodschap: onze kennis over de beschikbaarheid van traditionele energiebronnen met hun milieuproblemen en de stijgende energieprijzen, dwingt ons tot een fundamenteel andere aanpak van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. In 2050 zou het energie neutraal maken van de gebouwde omgeving en de gebouwenvoorraad afgerond moeten zijn. Dit vergt zeker bij het duurzaam en energie-nul renoveren van de bestaande woningvoorraad een integrale benadering. Dan is “in een keer goed” met een juiste afstemming tussen gebouw en installatie en tussen woning en woonomgeving de passende ambitie.
Op 7 januari 2016 gaf Paul een lezing bij het VIBA-Café onder de titel 'Het eerlijke verhaal over energie nul'.


Werkplaats De Gruyter in het hart van VIBA-Expo

Initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit versterken van Noord-Brabant vinden en vonden een actieve broed- en werkplaats bij VIBA-Expo. Daar ontmoeten ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en overige orgnisaties en burgers, ontmoeten elkaar. Dat is alle betrokken zodanig goed bevallen dat de activiteiten gecontinueerd, verbreed en verdiept gaan worden in de Werkplaats de Gruyter, gelocaliseer in VIBA-Expo, dat gevestigd is in De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8 (ingang F, 5224). Complexe problemen worden aangepakt en unieke oplossingen gecreeerd en uitgewerkt.
Wilt u meer weten ? Bezoek de website van de Werkplaats De Gruyter.

Waarom VIBA-Expo?


VIBA-Expo is voor u hét aanspreekpunt voor een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Mens, Milieu en Maatschappij) en toch betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen (1200 m2) presenteren zich zo'n honderd architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft.

OnzeService


Groepen krijgen op afspraak een begeleide rondleiding. In ons auditorium vinden cursussen, lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als Energiebesparing en Innovatief Groen. VIBA-Expo behartigt belangen van ondernemingen en organisaties die een gezonde en duurzame leefomgeving nastreven. Dat gebeurt met de expositie, beleidsbeinvloeding in (inter)nationale netwerken. VIBA-Expo kan en wil voor u een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, procesbegeleider en als proces- en of producttoetser.
Dit lespakket is ontwikkeld door GGD Hart voor Brabant, als onderdeel van het project Frisse Scholen.
Het lespakket is in iedere school-omgeving te gebruiken.
Alle lespakketten zijn op deze website in te zien en/of te downloaden. 

Dé opstap tot betaalbaar en duurzaam bouwen en wonen. 
- Zie ook Nieuwsbrief BrWo 
Subpagina''s (1): People - Planet - Profit