Groen in de gebouwde omgeving

Een groene omgeving is belangrijk voor het welbevinden van de mens.
Het project De Schuifpui Open is een initiatief van VIBA-Expo en vereniging De Wilde Weelde. Het project is opgezet om op een aantrekkelijke wijze de mogelijkheden voor het inrichten van een groene buitenruimte te laten zien, met gebruik en toepassing van materialen die gezondheidsbevorderend, milieuvriendelijk en duurzaam zijn.

Door aan te sluiten op de bestaande permanente (binnen)expositie van VIBA-Expo met onder andere duurzame en gezonde bouwmaterialen, werd hiermee letterlijk de schuifpui open gezet en kwam de ecologische binnentuin van VIBA-Expo bij bezoekers in beeld. De tuin was voorzien van informatiepanelen die met steun van het VSB-fonds tot stand zijn gekomen.
Door de ingrijpende renovatie van De Gruyter Fabriek ging de tuin teloor.

De tuin wordt opnieuw ingericht en functioneel betrokken bij het nieuwe restaurant van De Gruyter Fabriek. In  het totale bedrijfsverzamelgebouw De Gruyter Fabriek komen 9 binnen-tuinen. Extra aandacht wordt gegeven aan het groen inpassen van de parkeergelegenheden.