9 mei 2014.

Geerpark wordt een ruime, duurzame wijk gelegen in een gebied van 100 ha, aan de rand van Vlijmen (gemeente Heusden, Noord-Brabant). In totaal worden 700 tot 800 woningen gebouwd. Geerpark is een van de 19 Excellente Gebieden die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangewezen. Gebieden waar met innovatieve oplossingen de energiekosten van de woningen zo laag mogelijk wordt gehouden. Goed voor het beperken van de woonlasten. Inmiddels wordt al gebouwd in Geerpark, direct achter rijksmonument Mommersteeg, 36 huurappartementen van wooncorporatie Woonveste. Binnenkort start hier ook de bouw van 19 grondgebonden huur-woningen.

Op 17 mei 2014 starten gemeente Heusden en Woonveste met een Woonmarkt Geerpark de verkoop en verhuur van woningen.
Zie websites voor veel meer info: Geerpark en Woonveste.