Op grond van de afspraken in het Energie Akkoord dienen in 2050 alle gebouwen, dus ook de bestaande woningen, energieneutraal te zijn. Nederland telt nu ruim 7.400.000 woningen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zullen er hiervan in 2050, nog ca. 6.000.000 als woning in gebruik zijn. Dat betekent dat die 6.000.000 woningen de komende 35 jaar energieneutraal moeten worden gemaakt.

Een simpel rekensommetje leert dat het ieder jaar gaat om ruim circa 170.000 woningen. Uitgaande van 45 werkweken moeten er 755 woningen per dag energieneutraal worden opgeleverd. Hetzelfde rekensommetje voor de ca. 2.400.000 corporatiewoningen wijst uit, dat de corporaties gedurende 35 jaar iedere werkdag 245 woningen energieneutraal gerenoveerd moeten opleveren.
De ambitie en opdracht is dat het energieneutraal renoveren van bestaande woningen op korte termijn (2016) voor maximaal €45.000 zal worden gerealiseerd. Ik acht het niet waarschijnlijk dat het energieneutraal maken van dergelijke aantallen woningen haalbaar is, tenzij er majeure veranderingen in productie- en financierings- processen plaatsvinden.

Het innovatie programma De Energiesprong uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft aan dat de gemiddelde huurder de komende 15 jaar totaal €51.000 aan energiekosten moet gaan betalen. Per huishouden betekent dat gedurende 15 jaar gemiddeld €3.400 per jaar voor energie betaald gaat worden. Voor gemiddeld 3350 kWh en 1500 m3 aardgas betaalt men nu ca. €1.745 per jaar. Dat bedrag zal in een periode van 15 jaar van nog geen €2.000 nu, oplopen tot ca €5.000 per jaar in 2030.

In principe moet de investering (€45.000) om de woning energieneutraal te maken in 15 jaar uit de energiebesparing (€51.000) kunnen worden afgelost. Stel dat de overheid de energieprijzen vanaf 2030, bijvoorbeeld om verdere energiearmoede te voorkomen, constant weet te houden, dan bespaart de energieneutrale woning in de jaren 2030-2050 een totaal bedrag van €100.000 extra aan energiekosten.

Voorwaarde voor het energieneutraal maken van de woningvoorraad is dus ook het regelen van een adequate voor-financiering. Ik ben van mening dat daarvoor een goede businesscase mogelijk is. De maatschappelijke voordelen zowel op de korte als de langere termijn blijven evident gigantisch. Om die reden ben ik ervan overtuigd dat de overheid alles in het werk moet stellen om een voor-financiering van deze investeringen in gang te zetten.