Bijeenkomst Groene klimaatadaptatie voor gemeenten

Dinsdag 14 juni 2016 van 13.30 – 16.30 uur

VIBA-Expo in De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, Gebouw F, 5222, ‘s Hertogenbosch

“Te nat, te heet en te droog. Het veranderende klimaat stelt gemeenten voor grote opgaven: hevige neerslag met kans op wateroverlast, meer hete dagen en langere perioden van droogte met gevolgen voor de economie, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Gemeenten bereiden zich hierop voor met onder meer het terugdringen van verharding en het creëren van ruimte voor waterberging en de aanleg van groenblauwe structuren. Veel maatregelen voor klimaatadaptatie lenen zich uitstekend voor een combinatie met (stedelijke) natuur.”