De Heus, Tramkade, ‘s-Hertogenbosch op 3 november 2016 – www.werkplaatsdegruyter.nl

Hoe dragen de fysieke kringlopen bij aan een circulaire economie? Welke rol spelen data in de circonomie? En op welke wijze kunnen wij zelf bijdragen en gelukkig worden? Deze vragen staan centraal tijdens de 5e conferentie van Werkplaats De Gruyter over de circonomie op donderdag 3 november 2016. Een gezamenlijke zoektocht naar hoe we ons als individuen en vanuit onze organisaties concreet en praktisch kunnen verbinden, vernieuwen en verwaarden. Het thema: Brabant, een circulaire regio in wording – de ontmoeting van kennis, kunde en praktijk.

Noord-Brabant wil dé hotspot voor de circulaire economie worden. 
Met deze stevige ambitie daagt de provincie bedrijfsleven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisatie uit om in actie te komen. De opgave luidt: groene groei. Wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kans qua kennis en concurrentiepositie. Over die kansen en mogelijkheden gaat de 5e conferentie in het voormalige mengvoederbedrijf De Heus aan de Tramkade in ’s-Hertogenbosch.