Klimaat neutraal wonen  biedt een grote bijdrage aan het oplossen van ons klimaatprobleem, alsook aan ons wooncomfort.

Sinds kort is het concept klimaatakkoord bekend. In de discussies en commentaren over de plannen voor de woningbouw gaat het vooral over de kosten. Te pas en te onpas wordt het installeren van een warmtepomp als dé oplossing naar voren geschoven. Ook  komt de boodschap naar voren dat ‘de mensen’ de kosten van de te treffen maatregelen niet kunnen betalen. Beide boodschappen zijn – op zijn minst – misverstanden. Het is goed mogelijk de bestaande woningvoorraad energieneutraal te renoveren zonder ‘de mensen’ voor onoplosbare financiële problemen te plaatsen.

 

2009-01-12_Klimaat neutraal wonen vereist energiebesparing!