Hoe te voldoen aan verplichtingen rond energie besparing?

 

‘Activiteitenbesluit milieubeheer’
(Staatsblad 13-11-2007, nr.220, bijgewerkt t/m Staatsblad 2017/423)
Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ is een onderdeel van de Wet Milieubeheer (Wm) en voorziet er in dat eenieder die een ‘Inrichting’ drijft, gehouden is om al die maatregelen te treffen, die energie besparen en een terugverdientijd kennen van 5 jaar of korter. Dit op straffe van een boete en uiteindelijk zelfs stillegging van bedrijfsactiviteiten.
Onder ‘Inrichting’ wordt verstaan: continue activiteit binnen een zekere begrenzing die bedrijfsmatig is of een bedrijfsmatige omvang heeft en waarvan een categorie uit bijlage 1 onderdeel C Besluit Omgevingsrecht van toepassing is.
De Gemeenten hebben een controleplicht.
De eerste boetes zijn in de periode juli tot en met oktober 2019 opgelegd!

 

Vereisten rond energiebesparing?
De Wet Milieubeheer en dan met name de ‘Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven’ dringt nu echt door tot het bedrijfsleven en alle andere partijen die een ruimte in gebruik hebben.
Energie besparingsplicht geldt voor in feite voor alle gebruikers van gebouwen: Ondernemers, Bedrijven, Gezondheidszorg, Onderwijsinstellingen, Overheden.
Energiegebruikers, met een gas(equivalent)verbruik van 25.000 m³ of een elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh of meer, moeten aangegeven hoe energie bespaard gaat worden. De informatieplicht is onderdeel van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ (artikel. 2.15) dat gebruikers van panden verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een korte terugverdientijd (< 5 jaar).
Eigenlijk hadden de bedrijven en andere betrokkenen al voor 1 juli 2019 bij het E-loket van de Rijksoverheid hun maatregelen moeten melden. Omdat de overheid niet goed kon controleren of die investeringen daadwerkelijk plaatsvonden, is in juli 2019 de meldplicht ingevoerd.
Grotere ondernemingen kunnen daarnaast te maken krijgen met de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED). Voor bedrijven met 250 werknemers of meer en/of een omzet groter dan € 50 mln. en een balanstotaal van € 43 mln. of meer, heeft u vrijwel zeker te maken met deze EED-richtlijn (zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energiebesparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed).
Vanuit het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren.

 

Waaraan te denken als besparingsmaatregelen?

  • LED verlichting als vervanging van TL en Halogeen,
  • Warmte terugwinning uit de ventilatielucht,
  • Energie-efficiënt zuinig ventileren, verwarmen en koelen,
  • Reclame verlichting op tijdklok schakeling,
  • Bij renovatie en/of verbouwing HR++ Glas, optimale isolatie en kierdichting.

Zonnepanelen aanbrengen is een goede overweging maar het is weliswaar een alternatieve duurzame energie-opwekking maar geen energiebesparing.

 

Wat als ik niet aan de verplichtingen wil of kan voldoen?
De minister neemt de maatregelen erg serieus. Daarom handhaaft hij de wet ook zorgvuldig. Niet voldoen aan uw verplichting levert de volgende boetes op:

Onderzoek: Afhankelijk van energiegebruik tussen € 3.000 en 10% van de jaarlijkse energierekening per vestiging.
Maatregelen: Voor Informatieplicht per vestiging een dwangsom € 500 tot € 1.000 bij ontbreken informatie.
Voor regionaal openbaar vervoer per vestiging een dwangsom € 2.000 bij ontbreken slimme meter.
Voor regionaal openbaar vervoer per vestiging een dwangsom € 7.000 bij ontbreken openbaar vervoer erkenning.

 

Wilt u meer informatie?
VIBA-Expo (wel of niet: inrichting, energie besparen, informatieplicht)