Levende Watermachine

Een ‘Levende Watermachine’ oftewel ‘Living Machine’, is ontworpen voor het behandelen van afvalwater volgens dezelfde principes waarmee de natuur water zuivert.
Het gaat om een reeks van met elkaar verbonden tanks, waar een diversiteit van organismen (van bacteriën tot hogere planten, slakken en vissen) afvalwater behandelt. Organismen worden ingezet om de vervuiling (organisch materiaal, nutriënten en pathogenen) te verwijderen uit het afvalwater Zij laten water achter dat schoon genoeg is om te gebruiken voor bijvoorbeeld het spoelen van toiletten of irrigatie.

Dit project richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de mogelijkheden van het ‘ecological engineering’: het toepassen van natuurgetrouwe ecologische middelen in het bedrijfsmatig verwijderen van afvalstoffen uit water. Daarbij staan agrarische ondernemers onder grote concurrentiedruk en hebben ze moeite om hun boterham voldoende te beleggen. Vooral de levensvatbaarheid van bedrijven op de lange(re) termijn staat onder druk, waardoor opvolgers geen kans meer hebben om bedrijven over te nemen en nieuwkomers niet langer meer kunnen instappen.
2006-11-29-SVE-Watergroen-Living-Machine-Eindrapport.pdf