Brabantwoning

Inleiding

Uniek … De Brabant Woning biedt dé opstap tot betaalbaar en duurzaam bouwen en wonen. Eindelijk kunnen ook mensen met een beperkte beurs een duurzame woning bouwen of huren. Het ontwerp plus bestek van drie typen woningen is enthousiast ontvangen. Het gaat om prototypen van een starterswoning, een gezinswoning en een grotere gezinswoning. De stichtingskosten én woonlasten zijn betaalbaar! Een uitvoerige rapportage is als bijlage beschikbaar.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn vier gemeenten en hun plaatselijke woningcorporaties, onder faciliterende regie van de provincie Noord-Brabant. Het zijn de gemeenten Woudrichem, Sint Oedenrode, Bergen op Zoom en Heusden en de woningcorporaties respectievelijk Woonlinie, Wovesto, Castria Wonen en Woonveste. De partners hebben afgesproken om ten minste 80 Brabantwoningen te realiseren.

Universeel toepasbaar

Het ontwerp en bestek zijn universeel toepasbaar. Dus niet alleen voor gemeenten en woningcorporaties, maar vooral ook voor (lokale) architecten en bouwbedrijven, alsook voor zelfbouwers. Voor alle duidelijkheid, de ontwerp- met bestekprototypes maken het voor iedereen mogelijk om duurzame woningen te bouwen.
De 80 woningen van de partners bieden straks op locatie een praktische verspreiding van kennis en kunde op het gebied van duurzaam bouwen en wonen.

Duurzame woningen

Dat zijn woningen, met een gezond binnenklimaat en een groot comfort, die toch energiearm en -vooral ook- betaalbaar zijn. De opvang van water en de aanwezigheid van groen versterken het woonconfort in de wijk. Gedetailleerde berekeningen laten zien dat zo’n woning gebouwd kan worden voor starters (€ 160.000), gezin (€ 179.500) en groot gezin (€ 193.500). De prijzen zijn exclusief grondkosten. De gemiddelde energiekosten zijn 15 € per maand in plaats van het huidige gemiddelde van 90 € per maand. Natuurlijk hebben deze woningen milieuvriendelijke materialen. Voor de specialisten onder ons, de woningen hebben een GPR van bijna 8,5. Prestaties volgens GPR-Gebouw scoren met 9,4 voor Energie, 6,9 Milieu, 9,4 Gezondheid, 8,4 Gebruikskwaliteit en 8,2 Toekomstwaarde. De woningen zijn klimaatneutraal en worden met een eenvoudige doorontwikkeling energieneutraal.
In april 2011 heeft de provincie Noord-Brabant een  animatie van de Brabantwoning laten maken.
alsook een Nieusbrief Brabantwoning.

Keurmerk

Het ontwerp en de uitvoering wordt getoetst aan het Programma van Eisen (PVE). Daarin zijn de functionele en technische eisen benoemd en wel zodanig dat meerdere oplossingen mogelijk zijn. Het keurmerk wordt gegeven op basis van de ‘Checklist PVE 13122010’, zie pagina 30 tot en met 44 van het PDF-bestand van de rapportage Brabantwoning_Rapportage PVE april 2011.
De provincie heeft de borging van de kwaliteit van toekomstige ontwerpen en uitvoering, overgedragen aan het onafhankelijke Service-instituut Viba-Expo. De betrokken partners stemmen daarmee in, er van uitgaande dat de borging niet de voortgang stremt en dat de kosten acceptabel zijn.
Als aan alle eisen van het ontwerpen en uitvoeren wordt voldaan, krijgt een ontwerp van lokale architecten en bouwers een keurmerk van VIBA-Expo.
Een onderbouwing van het keurmerk is verricht door ir. Esther van Bavel met haar afstudeerrapport ‘Duurzaam waarderen … Een methodiek om innovatieve duurzame woningbouw in ontwerpstadium op energiegebruik, comfort en gezondheid te toetsen’ en haar eindcolloquium Duurzame Waardering.

Rapportage PvE Brabantwoning

De volledige rapportage is opgenomen in een pdf-bestand (6,7 MB). Zie de bijlage aan de linkerkant.
Het geformuleerde ambitieniveau wordt uitgewerkt in een aantal varianten.Uitgegaan wordt van een integrale ontwerpvisie, die te vertalen is naar woningen van elke schaalgrootte, inpasbaar in verschillende stedenbouwkundige situaties.Het grond gebonden concept van de Brabantwoning vormt hierbij een organisch geheel met de concepten voor de openbare ruimte. Dit perspectief creëert op een vanzelf sprekende manier een goede basis voor toekomstige meerwaarde van het bezit en voor corporaties klanttevredenheid.
Vele technische gegevens worden aangedragen. Ook diverse innovaties zijn verwerkt.
Een gedetailleerde Checklist Programma van Eisen (functioneel, technisch en afwerking) is toegevoegd. In informatieve ‘plaatjes’ wordt gezicht gegeven aan de Brabantwoning (pagina 45 tot en met 58). Afgesloten wordt met uitvoerige model calculaties.

Contact

Neem gerust  contact met ons op. Wij helpen u verder.