RELEVANTE RAPPORTEN

Ventilatiesystemen in woningen 2011
(ingenieursbureau BBA Binnenmilieu en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Biobased Economy 2011 (Rathenau instituut)

Energiek Brabant 2008 (Telos instituut)