De Green Deal Groene Daken is een samenwerkingsovereenkomst van overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties), ondernemers, onderwijs & onderzoek en overige organisaties zoals kennisinstituten.

 

In de eerste fase van de Green Deal Groene Daken zijn een aantal werksporen in gang gezet die de aanleg en het gebruik van groene daken stimuleren.
Het stimuleren van groendaken is belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezond ecosysteem, fijnstof afvangen, gebouwen verkoelen, hittestress in steden verminderen, water bufferen en de biodiversiteit vergroten. Bovendien bieden begroeide daken extra gebruiksruimte én gaan ze langer mee.
 
Het resultaat van fase 1, de rapportage ‘Maatschappelijk verdienen met groene daken’ beschrijft de stappen die zijn doorlopen en de verdienconcepten die gezamenlijk in de afgelopen periode zijn ontwikkeld.