Medewerkers

Natuurlijk is de expositie de meest zichtbare vertaling van de ambities van onze exposanten. Hun inzet én financiën zijn de drijvende kracht van de VIBA-Expo als geheel. Echter zonder onze medewerkers is het ondenkbaar dat VIBA-Expo bestaansrecht heeft. De vaste medewerkers zijn gedreven om vooral de exposanten te faciliteren en zeker ook de vele bezoekers te informeren. Zij onderhouden het contact met exposanten, Zij geven voorlichting aan bezoekers. Zij organiseren en faciliteren de vele activiteiten die bij VIBA-Expo plaats vinden.

De projectmedewerkers brengen de inhoudelijke kracht van VIBA-Expo op een hoog niveau. Ook de bestuursleden treden op als projectmedewerkers. Allen staan een multidisciplinaire integrale manier van werken voor. Zij vertegenwoordigen een diversiteit van kennis en ervaring op terreinen als bouwkunde, economie, financiën, energie, innovaties op velerlei gebieden, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur, communicatie, bestuurskunde, organisatiekunde.

Bestuur

Het bestuur van de stichting VIBA-Expo wil de duurzame ontwikkeling van het bouwen, wonen, werken en recreëren naar een hoger plan tillen. Dat kan als de bedrijven, de medewerkers én het bestuur goed op elkaar ingespeeld zijn. Ook hier gaat het om een integrale aanpak die -met een gunstige win-win situatie voor alle belangen- meer kansen biedt.
Ook bij onze organisatie sloeg de kredietcrisis toe. Een aantal exposanten trokken zich terug. Voor het bestuur, medewerkers én exposanten reden zich te herbezinnen op de toekomst. De exposanten actualiseren en verbeteren hun opstellingen.
Inmiddels vinden onderwijsinstellingen en overheden de weg naar VIBA-Expo. Samen met velerlei initiatieven uit de samenleving wordt VIBA-Expo een broedplaats van innovaties voor alle betrokkenen.
Het nieuw elan is zichtbaar en tastbaar!
 Naam  Functie  Activiteiten  Vanaf
 (klik voor LinkeIn)
 Bestuur  drs. Bart Verkade  Bestuurslid  Voorzitter  2011-02-28
 drs. Martin Kleintunte  Bestuurslid  2014-07-07
 dr. Rudy van Stratum  Bestuurslid  2014-07-07
 Adriaan van Mierlo  Bestuurslid  Tevens directeur  2010-08-11
 dr.ir. Martin Bakker  Adviserend lid  Adviserend  2010-08-11
 Medewerkers  ing. Jan van Holstein  Adviseur Advies
Facilitair
Voorlichting
 1991-01-01
 Dea van Heugten  Officemanager Secretariaat
Administratie
Frontoffice
 Projectadv.  ir. Anne Ubbels  Adviseur  2013-01-01
 drs. Joop van Hezik  Adviseur  2013-01-01
 ir. Stef Janssen  Adviseur  2014-08-01
 Thomas Jansen, MLA  Adviseur  2014-08-01
 drs. Paul Masselink  Adviseur  2014-08-01
 drs. Rob Maessen  Adviseur  2016-09-14