Service-instituut

VIBA-Expo faciliteert bedrijven en overheden om de duurzame ontwikkeling van bouwen, wonen en werken mogelijk te maken. Dat kán, door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en voorbeelden te zien. Maar ook door integraal (samen) te werken, van brainstorming, ontwerp, ontwikkeling, uitvoering tot gebruik.

Service

  • VIBA-Expo is gehuisvest in een groot bedrijfsverzamelgebouw ‘De Gruyter Fabriek’ samen met meer dan 100 bedrijven.
  • Consultancy bieden wij aan bedrijven en overheid voor duurzame gebiedsontwikkeling, ontwerpen, uitwerken en uitvoeren.
  • Training en cursussen worden gegeven voor een aanpak die ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘cradle tot cradle’ echt mogelijk maken.
  • Expositie van voorbeelden van bedrijven en overheden tonen wij, inspelend op uw vraag en het aanbod van onze exposanten.
  • Congressen, conferenties, symposia en workshops faciliteren wij in onze bijzondere ambiance.
  • VIBA-Expo organiseert voor u excursies naar inspirerende voorbeelden.

Instituut

  • Service-instituut VIBA-Expo is een stichting zonder winstbejag, die ruim baan geeft aan duurzame ontwikkeling van bouwen, wonen, werken en recreëren. De stichting wordt niet gesubsidieerd en werkt op projectbasis of thematisch.
  • Een platform wordt geboden voor bedrijven en overheden om zich te laten inspireren, onderling te overleggen en werkateliers tot een succes te maken.
  • Expositieruimte wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven en overheden. Zij tonen de meest vooraanstaande materialen, producten, processen, ontwerpen en concepten.
  • VIBA-Expo biedt de meest prominente expositie in Europa van producten met een DUBOkeur (echte milieuvriendelijke producten: www.dubokeur.nl).