Het Servicepunt Groene Daken beoogt een eerste aanspreekpunt te zijn voor de 5 O’s (Overheden, Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overige organisaties en burgers).
Men kan er terecht voor producten en diensten zoals informatie, vragen, advies op maat en ondersteuning.
 
Karakteristiek: inspiratiebron, uitdragen van kansen, integrale aanpak, kennismakelaar, service aan netwerken, voorbeelden tonen.
 
Nieuwsbrief Servicepunt Groene Daken