Ventileren moet echt wel

Een gezond binnenklimaat is van levensbelang voor de samenleving, de economie, het algemeen welzijn en individuele welzijn. Elk levend mens ademt in en uit. Verbruikt lucht en blaast (meer) verontreinigde lucht uit. Ventileren in ruimtes, als woningen, kantoren, fabrieken en hallen, is dan ook een levensnoodzaak.

De kwaliteit van het binnenklimaat wordt onder meer bepaald door de thermische behaaglijkheid en de binnenluchtkwaliteit. De kwaliteit van de binnenlucht wordt vooral bepaald door het ventileren.
Ventilatie van het binnenklimaat is effectief indien er een goede binnenluchtkwaliteit en -kwantiteit mee wordt gerealiseerd bij zo laag mogelijke kosten. Dit vereist de afvoer van verontreinigingen in de binnenlucht en de toevoer van schone lucht. Dat is best wel een complexe aangelegenheid waarvan de oplossing schromelijk onderschat wordt. Het gaat niet alleen om verontreinigingen maar ook om de vereiste/gewenste temperatuur en vochtigheid (verwarmen en koelen).

Idealiter wil je elke ruimte apart ventileren afhankelijk van de mensen die – al dan niet tijdelijk – actief of passief aanwezig zijn. Het gaat immers wel om onze gezondheid en comfort. Een schier onmogelijke zaak? Gelukkig zijn wel een aantal handreikingen te bieden voor het oplossen van specifieke ventilatieproblemen. Één universele oplossing bestaat jammer genoeg niet. Ondanks alle mooie praatjes van de bouw-woon-werk-recreatie-specialisten.

VIBA-Expo kan u informeren, adviseren en met u samenwerken vanuit haar onafhankelijk positie.