De ‘Green Deal Groene Daken’ is op 10 september 2014 formeel vastgelegd in de onderstaande samenwerkingsovereenkomst.
 
Het doel van de Green Deal is aangegeven in het artikel 1:

1. Doel
Artikel 1

Partijen werken samen om op landelijke niveau meervoudig ruimtegebruik op begroeide daken te stimuleren door:

 1. een maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen samen met betrokken overheden, bedrijven en
  kennisinstellingen. In dit model leidt de investering in en de baten van een begroeid dak tot een
  win-win-win situatie bij de betrokken stakeholders;
 2. de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren door middel van het benutten van kansen
  en het signaleren en adresseren van en knelpunten. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het opnemen
  van de waterprestatie in het energieprestatieadvies en/of het ontwikkelen van een handleiding voor
  gemeenten;
 3. de ontwikkelde suggesties voor het verdienmodel en de verbetering van de context in drie tot vijf bestaande pilotprojecten te toetsen.

Het doel van de landelijke stimulering is dat de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benut worden voor het effectief halen van diverse beleidsdoelen en voordelen zoals bij de specifieke overwegingen genoemd. De aanleg van de groene daken zelf valt buiten de scope van dit traject.

 
Green Deal Groene Daken - Statuten

 
Green Deal Groene Daken – Statuten