Bedrijven (werknemers + ondernemers) vormen de ruggegraat van onze samenleving.
Bedrijfslocaties verdienen dan ook doorlopend aandacht om in te kunnen spelen op de steeds veranderende omstandigheden en onze behoeften. Dat is dus een zaak van alle betrokkenen (overheden, ondernemers en werknemers).
 
Bedrijven sluiten, nieuwe bedrijven ontstaan. Dit gebeurt meestal geleidelijk, soms ook schoksgewijs. In de loop van de tijd veranderen dan ook doorlopend processen, producten, en profijt. En dus de consequenties voor mensen.
Redenen te over om de visie over een mogelijke toekomst van bedrijfslocaties steeds te herijken en bij te stellen.
 
Visie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

 
Visie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen