Vraag & Antwoord

3. oktober 2011
Mail 17 september,

Meerwaarde Brabantwoning en enige vragen

Op 29 september heeft de bouwgroep van CPO-vereniging met de architect vergaderd over onder meer de Brabantwoning. Resultaat: men was zéér positief over de mogelijkheid Brabantwoningen te gaan bouwen en we gaan dit zeker serieus overwegen.
De architect gaf aan dat hij het PvE van de Brabantwoning ziet als een ‘gereedschapskist’ die voor een groot deel overeenkomt met zijn eigen gereedschapskist, hij was al goed op de hoogte van de mogelijkheden van de Brabantwoning en zou er wel mee uit de voeten kunnen.

Vragen namens een CPO (Collectief particulier Opdrachtgeverschap)
1. Een bewoner met luchtwegproblemen wil graag (een met zorg ontworpen en juist geplaatste) balansventilatie vanwege de filtering van de inkomende lucht. Houdt dat in dat deze woning dan per definitie geen Brabantwoning meer is? Het PvE laat geen ruimte voor een ander type ventilatie dan aanzuiging via roosters plus ventilatiewarmtepomp.

2. Ook valt in een kleine goed geïsoleerde woning te overwegen geen LaagTemperatuurVerwarming met vloer- of wandverwarming toe te passen maar bijvoorbeeld een pelletkachel die op natuurlijke wijze -via de lucht- de hele woning op temperatuur houdt. De warmtevraag zal immers zeer klein zijn. Kortom: waar komen de grenzen van het keurmerk te liggen? Ik kan me voorstellen dat het voor ons om allerlei redenen aantrekkelijker is om ‘echte Brabantwoningen’ te bouwen dan ‘Brabantwoningachtige woningen’.

3. Het PvE met alles erop en eraan is openbaar gemaakt en kan dus vrijelijk gebruikt worden. Maar wat voor soort licentie/prijskaartje hangt er aan het verkrijgen van het keurmerk Brabantwoning door derden zoals wij?

4. Wat voor ondersteuning is er mogelijk als wij in cpo Brabantwoningen zouden bouwen: is er een specifieke subsidiemogelijkheid (anders dan de algemene provinciale subsidie voor cpo-projecten, want die hebben we al), extra pr, publiciteit, expertise enzovoort?

Reactie VIBA-Expo 10-10-2011,

Natuurlijk is het een goede zaak dat jullie architect uit de voeten kan met de ‘gereedschapskist’ van de Brabantwoning.
Weliswaar gaat het niet om een willekeurige gereedschapskist, maar om een uitgekiende passende integrale inrichting én gebruik van die gereedschapskist.
De te behalen certificering gebeurt aan de hand van de openbare checklist (zie bijgevoegde Brabantwoning_Certificering_Checklist PVE 13122010.pdf).

Meerwaarde Brabantwoning
De meerwaarde van het prototypeconcept Brabantwoning zit met name in de optimalisatie van de huidige mogelijkheden om een betaalbare duurzame woning te bouwen, voor ook de minder draagkrachtigen. Het ontwerp en bestek zijn universeel toepasbaar, dus ook voor (lokale) architecten, bouwbedrijven en zelfbouwers. Onderscheidend is dat met de intelligente detaillering van het integrale ontwerp de bewoner centraal is gesteld en de woonlasten erg laag zijn. Naast uiteraard de betaalbare bouw van de woning met een gezond en comfortabel binnenmilieu en een hoge toekomstwaarde.

Vier gemeenten en vier corporaties hebben samen met de provincie, meer dan twee jaar de technische en functionele mogelijkheden van de markt verkend om de vereiste integrale duurzaamheidsprestatie op de gebieden energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde waar te maken. Daartoe heeft een keur van specialisten gebrainstormd, gerekend en getekend.

Op de afzonderlijke gebieden zijn best wel verdergaande unieke duurzaamheidsprestaties te behalen. Echter niet de unieke integrale duurzaamheidsprestatie van de Brabantwoning voor de gedetailleerd berekende prijs. Zie ook onze bijgevoegde nieuwsbrief van de Brabantwoning.

Inhakend op de gerichte vragen een algemene reactie vooraf.

Het gaat vooral om de integrale eisen en invulling daarvan inzake energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Technische en functionele oplossingen, die een betaalbare en toch gezonde, energiearme, onderhoudsvriendelijke en comfortabele woning mogelijk maken, komen in aanmerking voor de certificering.

Antwoord op vraag 1 inzake alternatieve gefilterde aanzuiging met balansventilatie plus ventilatiewarmepomp.

Als de aanlegkosten en het (structureel) onderhoud aan de vereisten (in het bijzonder gezond binnenklimaat) voldoen, zijn meerdere te certificeren oplossingen mogelijk. Niet onvermeld mag worden dat in de praktijk filtering van de aanzuiging bij particulieren moeizaam onderhouden wordt en aanwijsbaar meer (gezondheids)klachten oplevert. Daarnaast speelt de warmtepomp een belangrijke rol in de energiehuishouding (warmwatercircuit (douche, keuken), effectiviteit zonnepanelen).
Antwoord op vraag 2 inzake alternatieven voor laagtemperatuurverwarming met vloer- en/of wandverwarming.

Op zich komen alternatieven voor certificering in aanmerking. Zo’n alternatief moet echter zeer innovatief zijn, wil het kunnen opboksen tegen de gekozen oplossing(en) voor de Brabantwoning. Met name omwille van het gewenste comfort is gekozen voor (tochtvrije) stralingswarmte. Alternatieven zijn in de regel niet alleen arbeidsintensiever, maar ook onderhoudsgevoeliger en afhankelijk van de aan te voeren brandstof en opslagmogelijkheden daarvan.

Antwoord op vraag 3 inzake prijskaartje keurmerk Brabantwoning.

Onderscheid is te maken voor een groep woningen (wijk) of een particuliere woning. Er wordt van uit gegaan dat een complet dossier en een goede begroting/budgetberekening voorhanden zijn.

Een voorlopige indicatie van de kosten is reeds op te maken.

Voor een wijk: gesprekken en GPR-toets (€ 1000 tot € 1500) + beoordeling uitvoeringscontract (€ 500) + natoets/controletoets (€ 500).

Voor een particulier: gesprek en GPR-toets (€ 500, exclusief BTW).

Antwoord op vraag 4 inzake ondersteuning, c.q. specifieke subsidiemogelijkheden anders dan CPO subsidie.

Op dit moment zijn geen gerichte subsidiemogelijkheden voorhanden. Vanzelfsprekend is ook VIBA-Expo alert op subsidiemogelijkheden voor toekomstige bewoners van erkende Brabantwoningen. Een verkenning bij overheden is in gang gezet.

VIBA-Expo is te allen tijde bereid expo- en/of adviesondersteuning te bieden waar dat mogelijk is.

2. juni 2011
Mail 23-6-2011,

Hoe krijg ik meer informatie over Brabantwoning

Momenteel ben ik, samen met mijn vriend, aan het oriënteren op de volgende stap: een eigen huis. Beiden komen wij uit Brabant, en beiden zouden wij graag investeren in een duurzame woning. Via internet kwam ik op de site van www.brabant.nl de brabantwoning tegen. Een initiatief dat ons zeker aanspreekt. Zou u wellicht ons meer informatie kunnen toesturen over de brabantwoning en de mogelijkheden om deze woning (geen sociale woningbouw) te kopen, dan wel te zelf te laten bouwen?

Reactie VIBA-Expo 24-6-2011, Via het service-instituut VIBA-Expo!

U kunt al veel informatie verkrijgen via onze website, vooral met het rapport van de betrokken ontwikkelaars (www.vibaexpo.nl > brabantwoning). Ook kunt u VIBA-Expo bezoeken, waar u aanvullende informatie krijgt én ziet. Als u er prijs op stelt, maken we een afspraak. Wij kunnen bemiddelen bij het aantrekken van architect en bouwers, die verstand van zaken hebben, mét reeds bewezen ervaring.

Het unieke van de Brabantwoning is dat hij gemakkelijk opschaalbaar is en daarmee nog duurzamer te bouwen is. Bovendien kan met opschaling de energieneutraliteit -of zelfs de energielevering- gemakkelijker bereikt worden, zowel met een gezonde binnenklimaat als met een nog hoger comfort qua verwarming én koeling. Goed voor uw gezondheid, uw huishoudportemonnee en in de toekomst uw eigendomswaarde. En niet te vergeten uw bijdrage aan een meer duurzame maatschappij.

1. februari 2011
Mail 19-2-1011,

Brabantwoning … Ook in andere gemeenten van toepassing?

Met veel interesse lees ik een klein artikel op uw site over de BrabantWoning. Kunt u mij daar meer over vertellen, waar kan ik informeren? Ik woon niet in genoemde gemeenten, maar in Oss en heb ook plannen in deze gemeente nieuw te gaan bouwen. Ik weet niet of dit dan toch van toepassing kan zijn.

Reactie VIBA-Expo 22-2-2011,

Jazeker.

Goed plan om in een brabantwoning te willen wonen. De VIBA-Expo mocht vooruitlopen op de publicaties die komende maand ‘uitgerold’ worden. Het gaat om ontwerpen en (gedetailleerd doorgerekende) bestekken voor betaalbare en ‘gezonde’ woningen. Daarmee krijgen architecten en bouwers van welke gemeente dan ook ‘gereedschap’ om een duurzame woning te ontwerpen en bouwen. VIBA-Expo is gevraagd in de toekomst een keurmerk voor aangepaste ontwerpen af te geven voor het behalen van de duurzaamheidskenmerken à la de Brabantwoning.

De VIBA-architecten Renz Pijnenborgh (Archiservice B.V.) en Chris Posma (SYNEFF Consult) hebben de ontwerpschetsen en berekeningen gemaakt, op basis van de vereisten als geformuleerd door de betrokken 4 gemeenten en ‘hun’ corporaties, alsook de provincie Noord-Brabant. Hans Crone (Technisch Advies Crone) verzorgde de commissioning (onafhankelijke toetsing (installatietraject)).

(12-10-2011)