In Noord-Brabant hebben zes scholen het predikaat Frisse School. Zij delen graag hun ervaringen met u. Bekijk dus gauw een voorbeeldschool bij u in de buurt

Pieter Wijtenschool

De Pieter Wijtenschool staat in de wijk Bloemenoord in Waalwijk. Op dit moment is de verbouwing in volle gang. De school en de bijbehorende natuurspeeltuin worden op 5 november 2010 in gebruik genomen.

Duurzaamheidsambities

Gezondheid GPR 8,2  (voor verbouwing 3,5)
Gebruiksskwaliteit  GPR 8,5  (voor verbouwing 6,2)
Energie  GPR 6,0  (voor verbouwing 2,5)
Toekomstwaarde  GPR 8,5  (voor verbouwing 5,8)
Milieu  GPR 5,0  (voor verbouwing 5,0

 

Maatregelen

luchtkwaliteit < 1000 ppm koolstofdioxide centraal stofzuigsysteem totale renovatie met duurzame materialen vloer- en dakisolatie dubbel glas zeer goede inzet van daglicht functionele zonwering kwaliteitsverbetering zichtbaar maken op informatiepaneel energiezuinige verlichting

Samenvatting uit Handreiking

De afgelopen jaren is de Pieter Wijtenschool grondig verbouwd en verbeterd. Bij de planvorming en de uitvoering is nauw samengewerkt met ondernemers. Door de renovatie is de energieprestatie van het gebouw fors verbeterd door onder andere isolatie, dubbel glas en energiezuinige verlichting. Hierdoor is ook het comfort in het gebouw verbeterd. Veel aandacht is besteed aan een gezond binnenmilieu. Zo is de gehele school voorzien van een centraal stofafzuigsysteem, wordt veel gebruik gemaakt van daglicht en zijn er optimale ventilatiemogelijkheden. Tot slot is veel aandacht besteed aan beheer en monitoring, van elk lokaal afzonderlijk kan op elk moment de kwaliteit van de binnenlucht bekeken worden.

Antares

Het project MFA Kruidenbuurt behelst de bouw van een multifunctionele accommodatie in de Kruidenbuurt in Tilburg. In het gebouw wordt ook basisschool Antares gehuisvest.
Op nadrukkelijke wens van de buurt is het bestaande kerkgebouw in het nieuwe gebouw opgenomen. De nieuwe school is op 19 november 2010 feestelijk geopend.

Duurzaamheidsambities

Gezondheid  PM
Gebruikskwaliteit  PM
Energie  PM
Toekomstwaarde  PM
Milieu  PM

Maatregelen

PM

 

De Tovervogel

De Tovervogel in Oisterwijk telt ongeveer 350 leerlingen. Naast de school zijn er nog vier bouwpartners: de Stichting Peuterspeelzalen, Humanitas, Sportbedrijf en BOOM. Samen komen zij in het Brede Schoolgebouw de Waterhoef.
Basisschool De Tovervogel krijgt naast behalve een gezond binnenklimaat ook leer- en speeltuinen. Eind 2011 is de school gereed.

Duurzaamheidsambities

Gezondheid  GPR 9  nieuwbouw
Gebruikskwaliteit  GPR 9  nieuwbouw
Energie  GPR 9  nieuwbouw
Toekomstwaarde  GPR 9  nieuwbouw
Milieu  GPR 7  nieuwbouw

Maatregelen

gezonde binnenlucht
natuurlijke ventilatie
akoestisch comfort
thermisch comfort
visueel comfort
gezonde materialen (emissiearm)

Samenvatting uit Handreiking

Het betreft grotendeels nieuwbouw en deels renovatie. In het nieuwe gebouw komt naast een basisschool ook een peuterspeelzaal en ruimte voor kinderopvang. Bijzonder aan het project is dat er vanaf het prille begin een ambitie lag om een duurzame en gezonde school te realiseren. Deze ambitie is samen met de toekomstige gebruikers en de gemeente verder uitgewerkt. In het proces is gekozen voor adviseurs en architecten met ervaring op het gebied van duurzaam bouwen en gezondheid. Dit heeft geleid tot een duurzaam gebouw met een GPR-score van 8,4. Gekozen is voor de natuurlijke aanvoer van ventilatielucht en mechanische afvoer. Een ander bijzonder element is de natuurleertuin die op het dak wordt aangelegd.

Edith Stein

De basisschool Edith Stein in Zijtaart (Veghel) krijgt een nieuw onderkomen in het voormalige Ceciliaklooster. In het klooster worden ook het dorpshuis en twee appartementen ondergebracht. Eind 2011 is de verbouwing gereed.

Duurzaamheidsambities

Gezondheid  PM
Gebruikskwaliteit  PM
Energie  PM
Toekomstwaarde  PM
Milieu  PM

 

Maatregelen

PM

De Verrekijker

De brede school Borgvliet in Bergen op Zoom wordt een kloppend hart waar onderwijs samenkomt met sport, spel en cultuur. Partners werken er samen tussen opgroeiende kinderen. Alles met als doel dat de ontwikkelingskansen van deze kinderen zo goed mogelijk worden benut.
De nieuwe brede school Borgvliet zal basisschool De Verrekijker, kinderdagverblijf Frankje, de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin huisvesten. De school opent zijn deuren aan het begin van het schooljaar 2011-2012.

Duurzaamheidsambities

Gezondheid  PM
Gebruikskwaliteit  PM
Energie  PM
Toekomstwaarde  PM
Milieu  PM

 

Maatregelen

PM

Samenvatting uit Handreiking

De nieuwe bredeschool Borgvliet komt op de locatie van het oude gebouw, het gaat dus om sloop en nieuwbouw. De ambitie voor een duurzame en gezonde school is pas gaandeweg het project naar voren gekomen. Omdat de gemeente een strakke planning hanteerde is het bestaande ontwerp als uitgangspunt gebruikt. In een aantal werkbijeenkomsten met experts en architecten is gewerkt aan de optimalisatie van het bestaande ontwerp. Dit leidde bijvoorbeeld tot verbetering van de installaties, meer aandacht voor gebruik en beheer en de toepassing van duurzame materialen. Bredeschool Borgvliet is daarmee voor iedereen een voorbeeld die gaandeweg het proces nog ambities op het gebied van een duurzaam en gezond gebouw in wil brengen.