Duurzaam interieur in het onderwijs

In samenwerking met het Sint Lucas College in Boxtel is een vooronderzoek uitgevoerd naar de leerinhouden van een Leer CD-rom over het verduurzamen van interieur. Dit vooronderzoek is één van de activiteiten die vanuit het – inmiddels gestopte – ketenoverleg Woninginrichting is opgezet.

 

Het ketenoverleg was een partnerschap tussen de overheid (VROM) en het maatschappelijk veld, met als doel de woninginrichtingketen te verduurzamen. Tijdens één van de workshops die door het ketenoverleg is georganiseerd, kwam het belang van het reeds in de beroepsopleidingen aandacht schenken aan duurzaamheidsaspecten naar voren. Dit is nodig om duurzaamheid later als vanzelfsprekend aandachtspunt in de beroepspraktijk van afgestudeerden verankerd te krijgen.
De logische vervolgstap daarop was om de leerinhouden voor de beroepspraktijk vast te gaan stellen.

 

Dit vooronderzoek is uitgevoerd met een begeleidingscommissie, waaraan verschillende leden van het ketenoverleg hebben deelgenomen.

 

Het Ministerie van VROM heeft te kennen gegeven dat met dit initiatief een fundamentele en op de lange termijn gerichte bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van de woninginrichtingketen.
De reacties die de opstellers van dit rapport (Joop Hendriks en Fred van der Burgh) op de voorgestelde leerinhouden hebben gekregen, zijn benut om verdere stappen te zetten naar het vaststellen van de leerinhoud en nadien de realisatie van de Leer CD-rom.