FSC-hout in de (ver)bouw bij particulieren

Middels dit project wilde VIBA-Expo het gebruik van FSC-hout actief stimuleren bij kleinere klusbedrijven en hun opdrachtgevers in Den Bosch.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch had een convenant afgesloten, waarmee ze toezegde in al hun projecten FSC-hout voor te schrijven. De uitdaging was iedereen, die met vertrouwde producten werken, een switch te laten maken naar FSC-hout.
Het project werd mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de provincie Noord Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Inmiddels is veel informatie te halen bij:

  • FSC (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De stichting FSC Nederland streeft naar het verhogen van het aandeel FSC-hout en -papier in Nederland.
  • Goed Hout Database. De Goedhoutdatabase bevat het complete overzicht van FSC-gecertificeerde aannemers en het meest actuele en volledige aanbod aan FSC-gecertificeerd hout. Deze database is voor publieke en private aanbestedende cq. inkopende partijen hét hulpmiddel om duurzaam in te kopen. (ontleend aan persbericht FSC Nederland Utrecht, 11 februari 2010.