De voortgang van de Green Deal Groene Daken is goed te volgen in de Nieuwsflitsen 1 t/m 9 (2014-2017)
 

De Green Deal Groene Daken fase 2 is op 16 april 2016 formeel vastgelegd in de onderstaande samenwerkingsovereenkomst:

 
2016-04-16_Samenwerkingovereenkomst-Green-Deal-Groene-Daken-fase-2_C-200_-

 
GDGD-fase 2 – Samenwerkingsovereenkomst