In een zevental werksporen versterken betrokken deskundigen, specialisten elkaar om de hoge Groene-Daken-ambities kansrijk en haalbaar te maken:

  1.  Differentiatie belastingen
  2. Gebouwlabels (o.a. stimuleren vastgoedeigenaren)
  3. Biodiversiteit
  4. Mindset (o.a. platform multifunctionele daken)
  5. Omgevingswet (o.a. Gemeentelijke stimulansen)
  6. Innovatie (o.a. gebouw en omgeving / landschap)
  7. Vuistregels en modellen

 
De werksporen
Verzamelen informatie > ideeën > ambities
Problemen / knelpunten benoemen en innovaties / oplossingen aandragen
Opschalen van oplossingen voor kansrijke maatschappelijke verdienmodellen
Doorlopend zicht houden op onderlinge samenhang werksporen
sociale, ecologische en economische innovaties