Home

/Home
Home 2017-09-30T12:08:12+00:00

Welkom

Stichting VIBA-Expo (SVE) toont met zijn naam respect voor de oorspronkelijke oprichter VIBA-vereniging. Als onafhankelijk service-instituut ambieert VIBA-Expo u te faciliteren bij de duurzame ontwikkeling van bouwen, wonen en werken.

Karakteristiek VIBA-Expo

Duurzame Ontwikkeling
Bouwen, Wonen en Werken
De mens centraal,
door op innovatieve wijze,
integraal en flexibel
te bouwen, wonen en werken.

Symposia

Laatste nieuws

Klimaat neutraal wonen vereist óók energiebesparing

By | februari 5th, 2019|Categories: Blog Paul Masselink, Duurzame Energie, Klimaat|

Klimaat neutraal wonen  biedt een grote bijdrage aan het oplossen van ons klimaatprobleem, alsook aan ons wooncomfort. De kosten daarvan zijn met slim (voor)financieren op te lossen

Water als grondstof

By | juni 12th, 2018|Categories: Blog Paul Masselink, Water|

In Nederland hebben we wat met water. In de wereld zijn we vooral bekend om onze voortdurende strijd tegen het water van de zee. We moeten er veel voor doen ons ons laag gelegen land tegen overstromingen te beschermen. Het eerste deel van dit water-essay ‘Watertekort ondanks wateroverschot’ is te vinden op https://www.vibaexpo.nl/2018/01/18/watertekort-ondanks-wateroverschot/. Dit tweede deel legt vooral de nadruk op de situatie in Nederland.

Watertekort ondanks wateroverschot

By | januari 18th, 2018|Categories: Blog Paul Masselink, Water|

De hoeveelheid water op aarde is al tientallen miljoenen jaren gelijk. Water verdampt uit oceanen, zeeën en oppervlakte wateren en komt weer als regen of sneeuw op het land terecht. Water is er genoeg in de wereld, maar het probleem is dat 97,5 % zout en slechts 2,5 % zoet water is.

Elektrisch Openbaar Vervoer is op korte termijn haalbaar!

By | januari 4th, 2018|Categories: Blog Paul Masselink, Duurzame Energie, Mobiliteit|

In Nederland rijden ongeveer 5000 bussen in het openbaar vervoer. In 2020 moeten alle concessies voor openbaar vervoer uitgaan van emissie-loze rijden of elektrische aandrijving. Het is frustrerend dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch weifelachtig wordt gereageerd op de wens om het openbaar vervoer volledig met elektrische bussen te laten plaatsvinden. En dat terwijl het Actieplan Wegverkeer Elektrisch Vervoer 2015-2020 voor alle concessies in 2020 nul-emissie bussen vereist. Maar zie om ons heen wat er op dit gebied gebeurt en wat al kan. Wij horen niet achter te lopen, maar voorop. Daartoe dient deze oproep.

Ventileren, maar dan wél goed

By | december 21st, 2017|Categories: Blog Paul Masselink, Ventileren|

We kennen het liedje wel; “Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind.” Natuurlijke ventilatie ten voeten uit. Maar weinig comfortabel. Om de kamertemperatuur op niveau te houden werd de kolenkachel extra opgepookt en wat jaren later werd de thermostaat wat hoger gezet. Tijdens de eerste oliecrisis bleek hoe kostbaar deze manier van ventileren en stoken was. Dus ging Nederland op kierenjacht. Zonder die ventilatiekieren was weliswaar de tocht en het warmteverlies minder, maar vocht werd onvoldoende afgevoerd en hoopte zich in huis op. Dat leidde tot schimmel vorming en uiteindelijk een ongezond binnenklimaat. . Natuurlijk zijn er oplossingen ........

Spoorzone ‘s-Hertogenbosch op deze website

By | december 12th, 2017|Categories: Blog Adriaan van Mierlo, Geen categorie, Spoorzone|

Het project ‘Bruisende Spoorzone ‘s-Hertogenbosch’ is eind 2013 geïnitieerd door de Stichting VIBA-Expo (SVE) en het Koning Willem 1 College (KW1C). Als een van de laatste initiatieven werd aangehaakt aan het provinciale programma “Mijn Mooi Brabant’ (2011-2015). Begin 2014 is formeel het initiatief geaccordeerd. Het project ‘Bruisende Spoorzone ’s-Hertogenbosch’ omvat een aantal wijken en gebieden met uiteenlopende functies en kenmerken. In vrijwel alle gebieden zijn de belevingswaarde en leefbaarheid te vergroten. De inrichting van de wijken is af te stemmen op een duurzame toekomst. Vele ideeën en voorstellen zijn met diverse spoorzone bewoners besproken. Gegeven het beperkte tijdsbestek (amper 2 jaar) is fysiek alleen de Pleisterplaats aan de kade van De Gruyter Fabriek uitgewerkt én uitgevoerd. Op deze website is het wel en wee - van initiatief tot uitvoering - te volgen.