Werkplaats De Gruyter nodigt u uit om mee te doen

Conferenties ‘BRABANT GAAT CIRCULAIR’

(ontleend aan uitnodiging van het team van de Werkplaats DeGruyter op 1 maart 2016)

Met een estafette van activiteiten en met de werkplaats als verbinder gaan we op zoek naar de kansen, vragen en leemtes die er zijn. Hoe kijken ondernemers, onderwijs en overheden tegen de circonomie aan? Wat vinden stedenbouwkundigen, architecten en techneuten ervan? Is het nodig om nieuwe vormen van samenwerking te vinden? Werkplaats De Gruyter zoekt antwoorden en inspirerende voorbeelden in Brabant en daagt u uit om mee te doen. Samen kunnen we de ambities vergroten, op zoek naar ‘allemaal winnen’.

Dat doen we met een reeks conferenties onder de noemer ‘Brabant gaat circulair’.

  1. ONDERWIJS | De eerste bijeenkomst met de focus op onderwijs was in november 2015, in samenwerking met Fontys Hogescholen en Het Groene Brein ROOTS.
  2. OVERHEDEN | De tweede conferentie is op donderdagmiddag 31 maart 2016. Dan is het woord aan overheden en haken onderwijs en bedrijfsleven aan. Hoe gaan overheden om met de overgang naar de circulaire economie? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? En wat adviseren de conferentiedeelnemers aan overheden om de ambitie voor een circonomie waar te maken?
  3. BURGERS | De derde conferentie is op 21 april 2016, met de focus op burgers.
  4. BEDRIJVEN | De vierde conferentie is op 26 mei 2016 met de focus op bedrijven.
  5. ALLEMAAL WINNEN | In het najaar volgt een afsluitende conferentie.

Deelname aan de conferenties in de Werkplaats De Gruyter zijn gratis. Bij aanmelding wordt op uw komst gerekend! Dat kan via werkplaatsdegruyter@brabant.nl onder vermelding van ‘Brabant gaat circulair | overheden’ (betreft 31 maart 2016). Na aanmelding ontvangt u het programma.

Werkplaats De Gruyter | VIBA-Expo | Veemarktkade 8, ingang F, 5224 | 5222 AE ‘s‑Hertogenbosch | 06 55 68 69 84 | werkplaatsdegruyter@brabant.nl | www.werkplaatsdegruyter.nl | www.brabant.nl |).