Symposium ‘Isoleren is niet saai’ op 8-6-2017, 10:00 tot 14:00

In Nederland is afgesproken dat we vanaf 2050 een energie neutrale samenleving hebben. Hoe gaan wij dat bereiken? Anders bouwen? Andere materialen? Wat doen we met de bestaande voorraad? Alternatieve, duurzame energie? Hoe voldoen we aan het Parijse klimaatakkoord?

VIBA-Expo wil graag een aantal innovatieve oplossingen delen met deelnemers van dit symposium en daarna samen met ons en uiteraard met elkaar mee te denken en waar mogelijk nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe toepassingsoplossingen te vinden.

Dit symposium is de eerste in een reeks bijeenkomsten over klimaat- en energie neutraal bouwen. Aan de orde komen daarbij aspecten zoals ventileren, duurzaam opwekken en opslaan van energie.

In dit symposium worden nut en noodzaak van isoleren belicht en innovatieve technieken getoond. Er wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten en betaalbaarheid.
Tijdens de lunch is uitgebreid gelegenheid om te netwerken.

 

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Aerogel de hoogste isolatiewaarde heeft, zeer dun is en toch goedkoop kan zijn?
  • Kierdichting een essentiële substantiële stap is bij het isoleren
  • Monumenten ook energieneutraal kunnen zijn?

VIBA-Expo nodigt u uit voor het symposium ‘Isoleren is niet saai’
De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, Ingang F, Ruimte 5224 in ’s-Hertogenbosch

Agenda op donderdag 8 juni 10:00 – 14:00, inclusief netwerklunch
10:00 Introductie door VIBA-Expo (drs. Paul Masselink en ir. Anne Ubbels)
11:00 Markt (samen met bedrijven)
12:15 Joost Schretlen van Segon schetst de mogelijkheden van betaalbare energiebesparing via een garantiefonds
13:00 Netwerklunch
14:00 Afsluiten symposium

Bent u geïnteresseerd? Reserveer donderdag 8 juni van 10:00 tot 14:00 uur in uw agenda!
Dit gratis symposium heeft voor u circa 80 plaatsen beschikbaar; wees er snel bij.
U kunt u aanmelden bij info@vibaexpo.nl (graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch).