Donderdag 17 november 2016 van 12.00 – 17.45 uur, in het Peter Schmid auditorium

VIBA-Expo in De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, Gebouw F, 5222, ‘s-Hertogenbosch

Dit symposium richt zich op onderzoeken en innovaties die energieneutraal wonen en werken mogelijk maken. Aanleiding van het symposium is de officiële overdracht van KENWIB (Kenniscluster Energie-Neutraal Wonen en Werken in Brabant) medio 2016 aan VIBA-Expo. Het kenniscluster bevat nu een aantal afstudeeronderzoeken aan de TU/e, die alle opgenomen zijn op de website www.kenwib.nl, aangevuld met video’s van lezingen en blogs.

De soms grensverleggende afstudeeronderzoeken werden dankzij voornamelijk cofinanciering van de provincie Noord-Brabant, grotendeels uitgevoerd bij bedrijven. Zo werd onderzoek gedaan naar potenties en belemmeringen van het verduurzamen van de woningvoorraad, naar de rol en mogelijkheden van ESCo’s, naar maatschappelijke randvoorwaarden bij het herbestemmen van vacante gebouwen en terreinen en naar de ontwikkelingen en effecten op het gebied van mobiliteit.

Omdat deze onderwerpen nog steeds van groot belang zijn, wil VIBA-Expo, samen met betrokkenen, de opgebouwde kennis en inzichten, breder inzetten en verspreiden in de praktijk. en liefst ook samen met betrokkenen verder uitbouwen.
  • Prof.dr.ir. Wim Schaefer, trekker van het oorspronkelijke KENWIB Project is uw dagvoorzitter. De sprekers zijn:
  • Jan Roggeband, projectmanager ‘Energy Efficient Buildings and Cities’ bij Brainport Development NV.
  • Drs. Paul Masselink, directeur Masselink Sustainable Energy Solutions. Voorheen beleidsmedewerker Energie Gebouwde Omgeving PNB. Adviseur Service-instituut VIBA-Expo.
  • Drs. Joost Schretlen, partner of Segon BV en Finance Network Netherlands Holding BV.
  • Consultant geïntegreerd procesmanagement en financiële innovatie van vastgoed voor overheden, energie coöperaties, VvE’s, banken en belegger.
P r o g r a m m a
12.00 Inloop
12.30 Lunch
13.20 Welkom door Wim Schaefer
13.30-14.00 Jan Roggeband
Concepten voor duurzame energie voorziening in de gebouwde omgeving.
14.00-14.25 Gedachtenwisseling over stellingen.
14.30-15.00  Paul Masselink
Waarde en waarde behoud van de bestaande bouw.
Rol autonoom elektrisch vervoer bij oplossen stedelijke vraagstukken.
15.00-15.25 Gedachtenwisseling over stellingen.
15.30-16.00  Joost Schretlen 
Innovatieve financieringsvormen voor renovaties en herbestemming.
16.00-16.25 Gedachtenwisseling over stellingen.
16.25-17.05 Dialoog over opvallende elementen uit de gedachtewisselingen
17.05-17.45 Afsluitende borrel.

 


 

Lezingen 17-11-2016

Jan Roggeband, 2016-11-17_KENWIB-lezing_Jan Roggeband_Brainport_Smart Energy.pdf

Paul Masselink, 2016-11-17_KENWIB-lezing_Paul Masselink_Waarde(behoud) bestaande bouw.pdf

Joost Schretlen, 2016-11-17_KENWIB-lezing_Joost Schretler_Financieringstrends