Op 26 oktober 2017 ondertekenden 6 nieuwe partners de Green Deal Groene Daken: Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeente Eindhoven, gemeente Son en Breugel en Atelier GroenBlauw. Met hun handtekeningen bezegelen nu ook deze partners mee te doen aan verdergaande ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke verdienmodellen ter opschaling van multifunctionele begroeide daken.

Daarmee wordt voor alle betrokkenen diverse doelen en functies bereikt. Met biodiverse vergroening worden onder andere temperatuurpieken gedempt, fijnstof opgevangen, extra waterberging en energieopwekking  mogelijk gemaakt. Ook bieden daken bijzondere wandelmogelijkheden en rustfaciliteiten. Als ook kansen voor voedselproductie en educatie.

Kortom, de verstedelijking wordt gezonder en mooier.

De samenwerkende overheden, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen spelen in op vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving.

.

.

Persbericht Green Deal Groene Daken

.
.
.
.