Home2019-08-30T20:06:33+02:00
Loading...

Laatste berichten

701, 2016

Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk

By |januari 7th, 2016|Categories: Blog Paul Masselink, Bouwen, Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk

Paul Masselink nam op 27 september 2015 afscheid van de provincie Noord-Brabant met het symposium ‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’. Met sprekers Rick Harwig (‘Energietransitie in de bredere context’) en Paul Masselink (‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’). Hun boodschap: onze kennis over de beschikbaarheid van traditionele energiebronnen met hun milieuproblemen en de stijgende energieprijzen, dwingt ons tot een fundamenteel andere aanpak van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. In 2050 zou het energie neutraal maken van de gebouwde omgeving en de gebouwenvoorraad afgerond moeten zijn. Dit vergt zeker bij het duurzaam en energie-nul renoveren van de bestaande woningvoorraad een integrale benadering. Dan is “in een keer goed” met een juiste afstemming tussen gebouw en installatie en tussen woning en woonomgeving de passende ambitie. Met de publicatie 'De gezondheid van de mens centraal: een integrale benadering" van 28-9-2015 biedt Paul ons zijn visie en tips aan.

409, 2015

NIBE 25 jaar

By |september 4th, 2015|Categories: Nieuws|0 Comments

Actueel op 4 september 2015, locatie VIBA-Expo Jubileum: 25-jarige bestaan van [...]

705, 2015

Klimaatbestendige Vergroening Gebouwen

By |mei 7th, 2015|Categories: Biodiversiteit, Blog Stef Janssen, Groene daken, Innovatief Groen, Klimaat, Water|0 Comments

VIBA-Expo en Provincie Noord-Brabant werken al jaren om daklandschap in te zetten als levende energie- en waterplants. in een 7-tal stepstones laat Stef Janssen ons zien op welke wijze de daktransitie gekoppeld kan worden aan de energie- en waterhuishouding. Diverse slimme oplossingen passeren de revue.

2810, 2014

Energie akkoord energieneutrale woningvoorraad in 2050 onhaalbaar, tenzij

By |oktober 28th, 2014|Categories: Blog Paul Masselink, Duurzame Energie|Reacties uitgeschakeld voor Energie akkoord energieneutrale woningvoorraad in 2050 onhaalbaar, tenzij

Op grond van de afspraken in het Energie Akkoord dienen in 2050 alle gebouwen, dus ook de bestaande woningen, energieneutraal te zijn. Nederland telt nu ruim 7.400.000 woningen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zullen er hiervan in 2050, nog ca. 6.000.000 als woning in gebruik zijn. Dat betekent dat die 6.000.000 woningen de komende 35 jaar energieneutraal moeten worden gemaakt. Een simpel rekensommetje leert dat het ieder jaar gaat om ruim circa 170.000 woningen. Uitgaande van 45 werkweken moeten er 755 woningen per dag energieneutraal worden opgeleverd. Hetzelfde rekensommetje voor de ca. 2.400.000 corporatiewoningen wijst uit, dat de corporaties gedurende 35 jaar iedere werkdag 245 woningen energieneutraal gerenoveerd moeten opleveren. De ambitie en opdracht is dat het energieneutraal renoveren van bestaande woningen op korte termijn (2016) voor maximaal €45.000 zal worden gerealiseerd. Ik acht het niet waarschijnlijk dat het energieneutraal maken van dergelijke aantallen woningen haalbaar is, tenzij er majeure veranderingen in productie- en financierings- processen plaatsvinden.

408, 2014

Het dak wordt de nieuwe investeringsomgeving

By |augustus 4th, 2014|Categories: Biodiversiteit, Blog Stef Janssen, Groene daken, Innovatief Groen, Klimaat|Reacties uitgeschakeld voor Het dak wordt de nieuwe investeringsomgeving

Het dak als klimaatsysteem is de nieuwe toekomst. Innovator en dakdeskundige Stef Janssen denkt daarbij aan een nieuwe generatie substraatarme groen-blauwe daken. In stedelijke gebieden leveren die daken een bijdrage aan de energie- en waterhuishouding. Stef maakt zich sterk voor groen-blauwe multifunctionele daken met meerwaarde voor de samenleving. Zijn insteek is en blijft: "Dood materiaal levend maken door te investeren in leefgoed.