Uitreksel persbericht Agentschap, 28-11-2013

Agentschap NL nam een selectie van zeer energiezuinige woningbouwprojecten onder de loep en controleerde of de maatregelen uit het ontwerp ook werkelijk zijn -of worden- uitgevoerd, en werken in de praktijk. De laagste (dus zuinigste) EPC-score werd behaald door het project Brabantwoningen uit Sint Oedenrode. Dit bouwproject van zevenentwintig energieneutrale sociale huurwoningen heeft een EPC van -0,29. De woningen zijn zogeheten ‘actiefwoningen’. Ze hebben natuurlijke ventilatie en zijn gebouwd met ecologisch verantwoorde materialen. De woningen worden gebouwd volgens het Brabantwoningen-concept. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en woningbouwcorporaties ontwikkelden dit concept vanuit de behoefte aan duurzame én betaalbare woningen.


 

Energieneutrale Brabantwoningen in 2013 opgeleverd

Eind februari 2012 is gestart met de bouw van 27 Brabantwoningen, 7 woningen aan de Dille in de wijk Kienehoef en 20 woningen aan de Knotwilg in Boskant. De woningen zijn in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. De Brabantwoningen zijn gebouwd volgens het ‘Passiefhuis’ principe. Dit betekent dat de woningen bijzonder goed geïsoleerd zijn waardoor er weinig warmteverlies optreedt. Doordat de achtergevels van alle woningen exact op het zuiden zijn georiënteerd, wordt door de grote ramen in de winterperiode gebruik gemaakt van passieve zonne-energie. Maandelijks worden de energieverbruiken gemonitord, evenals de energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt. In juli 2013 heeft Wovesto voor de eerste keer een bewonersbijeenkomst georganiseerd en zijn de eerste ervaringen uitgewisseld. In het voorjaar van 2014 zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd nadat alle bewoners ruim één jaar in de Brabantwoning wonen.

De Brabantwoning is op 27 maart 2013 door de RMB (Regionaal Milieu Bureau) uitgeroepen tot het duurzaamste project in de regio Noordoost-Brabant, waarvoor Wovesto de onderscheiding ‘De Groene Bouwsteen’ heeft ontvangen.

Eind 2013 heeft Agentschap NL bekend gemaakt dat de Brabantwoningen de zuinigste EPC (energieprestatie-coëfficiënt) van Nederland hebben. De Brabantwoning heeft een EPC van –0,29. Dit betekent dat deze woningen zeer energiezuinig zijn.

Ontleend aan Jaarverslag 2013, pagina 27, Wooncorporatie Wovesto, Sint-Oedenrode