Beursvloer Biodiversiteit op 25-1-2012 PNB

Bijdrage VIBA-Expo aan Beursvloer: Frisse Scholen

“Ook een school kan fris, duurzaam gebouwd én een parel van biodiversiteit zijn”Het project Frisse Scholen is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de GGD en het Astma Fonds. Zij hebben de afgelopen vier jaar zes basisscholen ‘onder hun hoede genomen’ die op het punt stonden te renoveren of te (ver)bouwen. Samen zochten zij naar manieren om de scholen frisser te maken met als doel: een betere gezondheid en hogere leerprestaties. Essentieel daarbij zijn frisse lucht in de klas en een schoolomgeving die uitdaagt tot bewegen en leren.

Bij nieuwbouw en renovatie van scholen gaat in dit project extra aandacht naar de volgende drie punten: verbetering van het binnenklimaat, het gebruik van duurzame materialen, de inrichting van natuurleer-speeltuinen. Ook krijgen de kinderen onderwijs over duurzaamheid en gezondheid aan de hand van de voorzieningen die in en om de school zijn gerealiseerd.

Provincie Noord-Brabant, GGD en het Astma Fonds
Contact: Adriaan van Mierlo, service-instituut VIBA-Expo
E-mail: adriaanvanmierlo@vibaexpo.nl